Je privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend Care for Women specialist, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Als je behandelend Care for Women specialist heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Wij doen ons best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• Zorgvuldig omgaan met je persoonlijke en medische gegevens,
• Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
• Voor geanonimiseerd gebruik bij onderzoek. Je gegevens zijn versleuteld en niet naar je herleidbaar.
• Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en rapportage, zodat ik, Care for Women of mijn administrateur, een factuur kan opstellen, rapportages kan maken en een deugdelijke administratie kan voeren.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.
Deze gegevens worden, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.
• Je naam, adres en woonplaats
• Je geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling
• de kosten van het consult

Tot slot
Deze Algemene Voorwaarden & Privacy Statement maken deel uit van de overeenkomst tussen jou en de Care for Women specialist, met betrekking tot het gebruik van de diensten van Care for Women als omschreven in deze Algemene Voorwaarden & Privacy Statement, de overeenkomst en het gebruik van de website www.careforwomen.nl. Door op de akkoord-button op het aanmeldscherm te drukken bevestig je dat je deze voorwaarden en privacy statement hebt gelezen en begrepen en worden de Algemene Voorwaarden & Privacy Statement en de daarin opgenomen voorwaarden door je als onderdeel van onze overeenkomst geaccepteerd. Indien je niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden & Privacy Statement bent je niet gerechtigd de website en de online services te gebruiken.

Cliënt verklaart hierbij boven- en onderstaande te hebben gelezen en begrepen en zodoende akkoord te gaan met alle voorwaarden. De Algemene Voorwaarden & Privacy statement zijn vermeld op de website van Care for Women en zijn van daar op te halen.

Contact

Care for Women Veendam
Amanda Niewold
Ommelanderwijk 275
9644 TJ Veendam

M: 06 - 24721418
E: a.niewold@careforwomen.nl

Praktijk

Veendam

Ommelanderwijk 275
9644 TJ Veendam

Emmen

Apotheek De Vriendschap Seinstraat 20
7811 GV Emmen